PREDSTAVLJAMO: Centar za mlade KVART, Prijedor

Zorić: KVART je otvorena platforma za sve nezadovoljne, potlačene i ugnjetavane.

Organizacija koja jasno zastupa lijeve vrijednosti, poput socijalne pravde, jednakosti i ljudskih prava, a nasuprot tome, otvoreno se protivi i pruža aktivan otpor etnocentrizmu, nacionalizmu i patrijarhalnosti. Centar za mlade KVART je drugačija i hrabrija nevladina organizacija, jer se bavi bitnim pitanjima o kojima mnogi ćute. Tako je KVART dostizanje širih društvenih promjena u Prijedoru otpočeo kroz problematizovanje negiranja ratnih zločina i izgradnju kulture sjećanja, a takođe je okrenut i prema radu na ostvarivanju ljudskih prava i socijalnoj integraciji, posebno ugroženih i marginalizovanih grupa. U svom radu fokusiran je na mlade ljude koji jesu i treba da budu nosioci pozitivnih društvenih promjena. 

 Čitav članak dostupan je u novom izdanju IUVENTE, koji možete pregledati ovdje.