INTERVJU BROJA - Salih Musić (Restart - poslovna ambasada za bh. dijasporu i bh. preduzetnike)

Salih Musić: 200.000 poslovnih konekcija u dijaspori kojima se rijetko ko iz države uopće obraća

Sa oko 2 miliona osoba koje su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a trenutno žive izvan njenih granica, kako pokazuju podaci Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH,  dijaspora naše države, gledano u odnosu na broj njenog stanovništva, jedna je od najvećih u Evropi. U BiH se šalju ogromne sume novca, uglavnom kao pomoć porodicama, dok se o ozbiljnom sistematskom ulaganju ne može govoriti. „Neiskorišteni potencijal“, „rudnik zlata“ ili kako god nazivali dijasporu Bosne i Hercegovine, činjenica je da se taj potencijal ne pretvara u konkretnu akciju, a da rudnik zlata ostaje neiskopan. Upravo je Restart uvidio sva ograničenja i prepreke sa kojima se potencijalni investitori u BiH susreću, te od januara ove godine radi na uvezivanju bh. preduzetnika iz inostranstva sa lokalnim poslovnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Direktor Restarta Salih Musić govorio je o uslugama koje ova poslovna ambasada nudi, mogućnostima i potencijalima dijaspore koji se moraju bolje iskoristiti, o značaju umrežavanja... 

Čitav članak dostupan je u novom izdanju IUVENTE, koji možete pregledati ovdje.